irfinance

شما اینجا هستید: صفحه اصلی

A-1

آزمون CFA در سطح جهان توسط CFA Institute  برگزار مـي شـود کـه ايـن مـوسـسـه هم‌اکنون دو مدرک معتبر CFA و CIPM را ارائه مي‌کند.

A-9

گروه مالی و سرمایه‏ گذاری در راستای سیاست های ترویجی خود تا کنون سعي کرده است با انتشار کتاب هاي مرتبط با حوزه فعاليت و نیز تجارب عملـي، رســـالت خـود را ...
A-10
فرم اطلاعات جهت ثبت نام در شبکه همکار - پژوهشگر گروه مالی و سرمایه گذاری مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف

 

 

top-2 top-3 top-6
parsfinance

ati


مدرس: محمدمهدی سمواتی

زمان: 10 و 11 شهریور 1393

banner site - 93 - 2

مدرس: علی عالی زاده

زمان: 21 مردادماه 1393

banner site - 93 - 1

مدرس: نیما آزادی

زمان: 30 مرداد الی 3 مهرماه 1393

banner site - 93 - 13

 مدرس:محمدمهدی نادری

 زمان: 29 و 30 مردادماه 1393

banner site - 93 - 9

مدرس: کوروش صادقی

زمان: 18 الی 29 مردادماه 1393

banner site - 93 - 15

مدرس: محمد مهدی سمواتی

محسن صیقلی

زمان: 22 و 23 مردادماه 1393

banner site - 93 - 12

مدرس: کوروش صادقی

زمان: 8 الی 19 شهریورماه 1393

banner site - 93 - 27

مدرس: سید مرتضی ذکاوت

زمان: 9 شهریورماه 1393

banner site - 93 - 42

 مدرس: مرتضی باقرپور

زمان:28 مردادماه 1393

banner site - 93 - 30

مدرس: علیرضا فلاح میرزایی

زمان: 5 شهریورماه 1393

banner site - 93 - 43

 مدرس: مهدی بزرگی

زمان:1 الی 10 شهریورماه 1393

banner site - 93 - 44

 مدرس: مرتضی باقرپور

زمان:2 شهریورماه 1393

banner site - 93 - 36

  مدرس: مرتضی باقرپور

زمان:3 شهریورماه 1393

banner site - 93 - 3

 مدرس: مرتضی باقرپور

زمان:4 شهریورماه 1393

banner site - 93 - 26

 مدرس: فرزاد قاسمی

زمان: 16و 17 شهریور 1393

banner site - 93 - 5

  مدرس: مهدی بزرگی

زمان: 22 شهریورماه  الی 5 مهرماه1393

banner site - 93 - 14

زمان: 16 الی 24 مرداد1393

روزهای پنجشنبه و جمعه

banner site - 93 - 45  مدرس:سعید قهرمانپور

زمان: 8و 9 مهر 1393

banner site - 93 - 35